Användarvillkor / GDPR

Användarvillkor.

Safety Zone i Sverige AB:s användarvillkor         

Senast uppdaterad: 27 dec 2018

Läs igenom dessa användarvillkor (“Villkor”) noga innan du använder Safety Zone i Sverige AB:s mobilapplikation. Dessa tjänster (Tjänsten / Tjänsterna) tillhandahålls av Safety Zone i Sverige AB (”Safety Zone”). Genom att använda Tjänsterna accepterar du dessa användarvillkor (“Användarvillkoren”) och vår “Sekretesspolicy”.

(“Tjänsten”) som drivs av Safety Zone i Sverige AB och dess dotterbolag (“oss “,” vi “eller” vår “). Din tillgång till och användning av Tjänsten är villkorad av att du accepterar och följer dessa Villkor. Dessa Villkor gäller för alla besökare, användare och andra som vill komma åt eller använda Tjänsten. Genom att komma åt eller använda Tjänsten accepterar du att vara bunden av dessa Villkor. Om du inte håller med någon del av villkoren har du inte behörighet att komma åt tjänsten. Genom att skapa ett konto eller profil på vår tjänst, accepterar du att prenumerera på nyhetsbrev, marknadsföring eller reklammaterial och annan information vi kan skicka. Du kan dock välja bort att ta emot några eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa länken för abonnemang eller instruktioner som finns i alla e-postmeddelanden som vi skickar. Reklambannern som ligger i appen går ej att välja bort. Du godkänner också att få varningar om incidenter och händelser av aktiviteter runt ditt grannskap och andra grannskap. Innehållet i Vår tjänst gör att du kan posta, länka, lagra, dela och på annat sätt göra tillgänglig information, text, grafik, videoklipp eller annat material (“Innehåll”). Du är ansvarig för innehållet som du skickar in på eller via Tjänsten, är laglig, tillförlitlighet och lämplig. Genom att lägga ut innehåll på eller via tjänsten, garanterar du att innehållet är ditt (du äger det) och / eller du har rätt att använda det och även ge oss rättigheter och innehåll och licens som anges i dessa villkor, och att inlägget av ditt innehåll på eller via tjänsten inte bryter mot personuppgifter, publikations-rättigheter, upphovsrättigheter, avtalsrättigheter eller andra rättigheter för någon person eller enhet. Vi förbehåller oss rätten att säga upp kontot om någon som brutit mot upphovsrätten. Du behåller alla dina rättigheter till innehåll som du skickar in, postar eller visar på eller genom Tjänsten och du är ansvarig för att skydda dessa rättigheter. Vi tar inget ansvar för innehållet du eller någon tredje part lagt in genom tjänsten. Genom att överföra information till Safety Zone i Sverige AB och göra den tillgänglig ”offentligt”, ger du andra användare tillåtelse att använda, återge, kommunicera, publicera, framföra offentligt och distribuera innehållet, helt utan kostnad, under förutsättning att informationen inte förändrats eller styckats så att resultatet blivit vilseledande eller otydligt. Användare äger inte rätt att sälja information alternativt utnyttja den i kommersiellt syfte utan godkännande från Safety Zone i Sverige AB. Genom att posta innehåll med hjälp av tjänsten ger du oss rätten att använda, ändra, publicera, reproducera och distribuera sådant innehåll på och via tjänsten. Du godkänner att denna licens innehåller rätten att göra ditt innehåll tillgängligt för andra användare av tjänsten, som också kan använda ditt innehållsämne enligt dessa villkor. Safety Zone i Sverige AB har rätt men inte skyldigheten att övervaka och redigera allt innehåll som tillhandahålls av användarna. Dessutom är innehåll som finns på eller genom denna tjänst äganderätten till Safety Zone i Sverige AB eller används med tillstånd. Du får inte distribuera, modifiera, sända, återanvända, ladda ner, re-posta, kopiera eller använda det nämnda innehållet, helt eller delvis, för kommersiella ändamål eller för ekonomisk vinst, utan skriftligt tillstånd från oss.

Konton

När du skapar ett konto hos oss garanterar du att du är över 18 år och att den information du ger oss är korrekt, fullständig och aktuell hela tiden. Felaktig, ofullständig eller föråldrad information kan leda till omedelbar uppsägning av ditt konto på Tjänsten. Du är ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt konto och lösenord, inklusive men inte begränsat till begränsningen av åtkomst till datorn och / eller ditt konto. Du godkänner att du accepterar ansvar för alla aktiviteter eller åtgärder som uppstår under ditt konto och / eller lösenord, om ditt lösenord är med vår service eller en tredje parts tjänst. Du måste meddela oss omedelbart när du blir medveten om eventuella brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto. Immateriell äganderätt Tjänsten och dess ursprungliga innehåll (med undantag av innehåll som tillhandahålls av användare), funktioner och funktionalitet är och kommer att förbli den exklusiva äganderätten till Safety Zone i Sverige AB och dess licensgivare. Tjänsten är skyddad av upphovsrätt, varumärke och andra lagar i Sverige. Våra varumärken och klädsel får inte användas i samband med någon produkt eller tjänst utan föregående skriftligt samtycke från Safety Zone i Sverige AB.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser eller tjänster som inte ägs eller kontrolleras av Safety Zone i Sverige AB har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster. Vi garanterar inte erbjudanden av någon av dessa enheter / individer eller deras webbplatser. Du bekräftar och godkänner att Safety Zone i Sverige AB inte direkt eller indirekt ansvarar eller ansvarar för skada eller förlust som orsakas eller påstås vara orsakad av eller i samband med användning av eller beroende av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller genom någon sådan tredje parts webbplatser eller tjänster. Vi rekommenderar starkt dig att läsa villkoren och sekretesspolicy.

Vi kan när som helst säga upp eller tillfälligt upphäva ditt konto vid åsidosättande av villkoren eller missbruk av tjänsterna. Tjänsterna får inte användas:

 • av organisationer eller användare som uppmuntrar eller förespråkar våld.
 • av oetiska verksamhetstyper eller av tvivelaktig karaktär
 • för att marknadsföra eller sälja en produkt eller tjänst i kommersiellt syfte
 • för att förtala eller uttrycka sig nedvärderande om andra människor eller folkgrupper
 • för brottsliga aktiviteter
 • för att uppmuntra eller etablera medborgargarden

Om du vill avsluta ditt konto kan du helt enkelt sluta använda Tjänsten och ta bort appen från din enhet. Alla bestämmelser i de villkor som enligt deras natur bör övergå uppsägning ska överstiga uppsägning, inklusive, men inte begränsat, äganderätt, garantivillkor, ersättning och ansvarsbegränsningar.

Skadeersättning:

Du samtycker till att hålla Safety Zone i Sverige AB, dess licensgivare samt deras anställda, entreprenörer, agenter, tjänstemän och direktörer, från alla krav, skador, förpliktelser, förluster, skulder, kostnader eller skulder och utgifter (inklusive men inte begränsade till advokatavgifter) som följer av eller uppstår av a) din användning och tillgång till Tjänsten, av dig eller någon som använder ditt konto och lösenord b) ett brott mot dessa villkor, eller c) innehåll som publicerats på tjänsten. Ansvarsbegränsning gäller Safety Zone i Sverige AB, eller dess styrelseledamöter, anställda, samarbetspartners, agenter, leverantörer eller dotterbolag. Dessa får under inga omständigheter hållas ansvarig för indirekta, oavsiktliga, särskilda, följdskador eller straffavgifter, inklusive utan begränsning förlust av vinst, data, användning, goodwill eller andra immateriella förluster som härrör från (1) din tillgång till eller användning av eller oförmåga att komma åt eller använda Tjänsten; (2) något beteende eller innehåll av någon tredje part på Tjänsten; (3) något innehåll som erhållits från Tjänsten och (4) obehörig tillgång, användning eller ändring av dina överföringar eller innehåll, vare sig det är baserat på garanti, kontrakt, skadestånd (inklusive försumlighet) eller annan juridisk teori, oavsett om vi har blivit informerade om risken för sådan skada eller till och med om ett medel som anges häri har visat sig ha misslyckats med dess huvudsakliga syfte. Varning! Din användning av Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten tillhandahålls på “SOM DEN ÄR” och “SOM TILLGÄNGLIG” basis. Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor eller ytterligare villkor lämnar inte Safety Zone några specifika löften om Tjänsterna. Vi gör exempelvis inga åtaganden om innehållet i Tjänsterna, Tjänsternas specifika funktioner, deras tillförlitlighet, tillgänglighet, eller förmåga att uppfylla dina behov. Vi tillhandahåller Tjänsterna i befintligt skick. I den mån det är tillåtet enligt lag friskriver vi oss från alla garantier. Safety Zone är inte ansvariga för skada eller förlust som direkt eller indirekt uppkommer genom eller orsakas av användningen av Tjänsterna, exempelvis för utebliven vinst, intäkt eller förlorad data, ekonomisk eller indirekt skada, skadestånd på grund av särskild skada, följdskada eller skadestånd. I samtliga fall är Safety Zone i Sverige AB:s skadeståndsansvar begränsat till ett belopp om högst 500 kr. Under inga omständigheter ska Safety Zone i Sverige AB och dess leverantörer och distributörer vara ansvariga för någon förlust eller skada som eventuellt mot förmodan skulle kunna uppstå. Tjänsten tillhandahålls utan garantier av något slag, oavsett om det är uttryckligt eller underförstått, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, bristande överträdelse eller resultat. Safety Zone i Sverige AB, dess dotterbolag, dotterbolag och dess licensgivare garanterar inte att a) Tjänsten kommer att fungera oavbrutet, är säker eller tillgänglig vid en viss tidpunkt eller plats b) eventuella fel kommer att korrigeras c) Tjänsten är fri från virus eller andra skadliga komponenter. eller d) resultaten av användningen av tjänsten kommer att uppfylla dina krav. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller oförklarlig av en domstol kommer de återstående bestämmelserna i dessa Villkor att förbli i kraft. Dessa villkor utgör hela avtalet mellan oss om vår Service och ersätter eventuella tidigare avtal som vi kan ha haft mellan oss om Tjänsten.

Förändringar:

Vi förbehåller oss rätten att när som helst, efter eget gottfinnande ändra eller ersätta dessa villkor. Om en omprövning är väsentlig kommer vi att meddela minst 60 dagar innan några nya villkor träder i kraft. Vad som utgör en väsentlig förändring kommer att bestämmas enligt vårt eget gottfinnande. Genom att fortsätta att komma åt eller använda vår tjänst efter att några ändringar har trätt i kraft, godkänner du att de är bundna av de reviderade villkoren. Om du inte godkänner de nya villkoren har du inte längre behörighet att använda tjänsten. Kontakta oss Om du har några frågor om dessa villkor, kontakta oss på följande email: info@safety-zone.se

GDPR

Safety Zone i Sverige AB:s externa integritetspolicy

Allmänt

Safety Zone i Sverige AB även med benämningen (Safety Zone) respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. För oss är det en självklarhet att värna om din integritet och skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar.

I Safety Zone:s integritetspolicy beskrivs vilka uppgifter vi samlar in och varför vi samlar in information från våra kunder, samarbetspartners, leverantörer och andra intressenter.

Hantering av dina personuppgifter

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part.

Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Denna policy omfattar även hanteringen av personuppgifter i samband med rekryteringar. Har du några frågor om vår integritetspolicy alt. vill ta bort dig från våra register, kan du alltid kontakta oss på info@safety-zone.se

Genom att beställa eller använda Safety Zone:s tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Safety Zone använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, registrering, analys, bearbetning, lagring och radering.

Insamling av data

Denna integritetspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller e-post och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser).

 • Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation.
 • Information vi samlar in om dig
 • När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data):
 • Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e- postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats.
 • Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, ex löpande konsulttjänster, uppdrag, projekt eller utbildningar och nyhetsbrev som du läser.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

 • Historisk information – tidigare köp, deltagande på event.
 • betalningshistorik.

 • Användning av data

Informationen du ger oss behövs antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra våra uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet. Läs även mer om hur vi använder cookies nedan.

Safety Zone behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten. Kontakt med kunder, potentiella kunder och partners / leverantörer
SyfteBehandlingPersonuppgifter
För att bygga affärsrelationer och skapa nya.Kommunikation mellan Safety Zone och dig. Insamling av kontaktuppgifter. Utskick av marknadskommunikation och PR Inbjudningar.• För- och efternamn• Yrkestitel och adress• E-postadress• Telefonnummer• Korrespondens mellan dig och Safety Zone• Vilken typ av information som önskas eller inte önskas

Laglig grund för behandling: Berättigat intresse. Nödvändig för att Safety Zone ska kunna bygga vidare på befintliga affärsrelationer och skapa nya.

Personuppgifter för marknadsföringsändamål

I syfte att tillhandahålla direktmarknadsföring om Safety Zone erbjudanden och kunskap till både befintliga och potentiella kunder kan Safety Zone komma att behandla personuppgifter avseende kunder och potentiella kunders företrädare. Detta är framförallt aktuellt vid marknadsföring och genomförande av event. Den lagliga grunden för denna behandling är en intresseavvägning för att tillgodose Safety Zone berättigade intresse av att under en begränsad tid och i en begränsad omfattning informera om samt erbjuda olika marknadsaktiviteter till en utvald målgrupp. Om de registrerade på frivillig väg har lämnat sina personuppgifter för ett visst ändamål och i samband därmed har informerats om behandlingen anses den registrerade har samtyckt till behandlingen. Om den registrerade har tillhandahållit ett skriftligt samtycke utgör samtycket den lagliga grunden för en sådan behandling. Den registrerade har rätt att när som helst motsätta sig denna behandling.

De uppgifter som kan komma att behandlas är namn, adress, telefonnummer och e- postadresser.

Om cookies

När du besöker vår hemsida lagras så kallade cookies (kakor) på din dator. Det är små textfiler med information som används för att identifiera din dator, anpassa innehållet vi visar och således förbättra din användarupplevelse. Information lagras om din användning och vilka sidor som besökts. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part.

Om du inte vill ta emot cookies så kan du blockera alla cookies, ta bort nuvarande cookies från datorn eller ställa in så att du får en varning varje gång en cookie sparas.

Kommer vi dela vidare din information?

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.

Om Safety Zone eller en väsentlig del av Safety Zone:s tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om Safety Zone kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Säkerhet

Safety Zone:s utgångspunkt när vi behandlar personuppgifter är att det endast är de personer i vår verksamhet där det finns ett arbetsrelaterat behov avseende just de här personuppgifterna som har tillgång. Safety Zone har implementerat säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling. Dessa säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen. Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter.

Dina rättigheter

Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring.

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy. Vi kommer meddela ändring på www.safety-zone.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i integritetspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta oss

Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@safety-zone.se

Scroll to Top