Grannsamverkan

När man är på sin vakt kan man larma i tid och gärningspersonerna kan gripas på bar gärning. Din insats spelar roll, tillsammans är vi starka. Bidra till en egen Safety-Zone.

Vad är en grannsamverkan och varför ska vi ha en sådan?

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat. 

36 procent minskning av inbrott med Grannsamverkan. Den utvärdering som Samverkan mot brott (SAMBO) genomfört av Grannsamverkans effekter är klar.

 Resultatet är tydligt, Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden.

Hus startar man en grannsamverkan och vart vänder man sig?

I Sverige är det organisationen samverkan mot brott (SAMBO) som är den bästa vägen att gå för att få ett färdigt koncept och en utarbetad metod för att komma igång. Grannsamverkan på lokal nivå kräver samarbete mellan boende och polis, men många gånger är fler aktörer, till exempel representanter från kommunen, lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag eller fastighetsägare också en viktig del av samverkan. Polis/kommun har i första hand kontakt med kontaktombuden. Ett kontaktombud ansvarar för ca 10-12 hushåll och är en länk mellan polis/kommun och de boende. Om det är väldigt många boende i området så utses ett huvud kontaktombud som då är länk mellan polis/kommun och kontaktombuden. Det är helt avgörande för framgång att de boende själva är engagerade och det är även de boende som tar initiativ till att starta Grannsamverkan i området. Ni kan läsa mer på sidan samverkan mot brott om hur ni kommer igång.

Vart kommer Safety Zone in i bilden?

Oberoende APP

Vi bidrar med marknadens enklast app för att hålla kontakten med varandra i sin samverkansgrupp. Du kan vara medlem i hur många grupper du vill och ni kan med fördel använda appen på båtklubben och i sommarhusområdet. Det är även fritt fram att använda sig av appen även om man inte startat sin grannsamverkan genom SAMBO. Man kan även skapa en liten grupp i gruppen om man tex är några få hushåll som vill hålla extra koll på de närmsta grannarna.

Egen Dekal

Gratis dekal som visar att man är en aktiv medlem. Tyvärr fungerar inte grannsamverkan överallt och bovarna avskräcks inte bara för det sitter en skylt uppe. Vår dekal visar att just du är en aktiv användare av vår app, det är förbjudet att sätta upp dekalen om man inte har appen nedladdad med en aktiv profil.

Komplement

Vi jobbar för att fylla den sista pusselbiten för att grannsamverkan ska kunna nå sin fulla kapacitet på alla plan.

På gång

Appen är under ständig utveckling och nya funktioner kommer att tillkomma vart efter.

Scroll to Top